Prestestien Tannlegepraksis Logo

Tannlegevakt Bergen 06-24 alle dager

Ring automatisk ved å klikke her

Tannlege Bergen Behandlingsrom 1

Tannlege Bergen Behandlingsrom 2

Tannlege Bergen Resepsjon 1

Tannlege Bergen Resepsjon 2

Tannlege Bergen Venterom

Del på Facebook

NAV - tannhelse i følge Lov om Sosiale tjenester

4 out of 5 (based on 61 ratings)

Selv om du ikke har noen av de tilstandene nevnt i Lov om Folketrygd, kan individer som har økonomiske problemer i noen tilfeller få dekning av tannlegeutgifter fra NAV gjennom Lov om Sosiale tjenester - sosialstønad.

Kosmetisk tannbehandling omfattes ikke av dette, bare den nødvendige behandling for at du skal være smertefri, og ha et tannsett som fungerer som det skal. Du har rett til å ha en tannhelse som tillater deg å spise normalt.

Du må forvente at dette er en svært streng bedømming, men det vil være riktig av deg å søke dersom du mener behandling er nødvendig, og du kan dokumentere at du ikke har mulighet til å betale selv innen rimelig tid. Støtte vurderes ut fra hvor mye penger du har igjen etter at det nødvendige livsopphold er betalt, og sosialkontoret har fastsatte takster for dette.

Dersom du har penger i banken, eller eiendeler sosialkontoret mener du ikke trenger, kan du bli tvunget til å bruke av disse verdiene før du får tilstått sosialstønad til tannbehandling.

Ønsker du å søke om slik stønad, må du ta kontakt med ditt lokale sosialkontor/NAV, og få tilsagn om støtte før selve tannbehandlingen starter. Stønad vurderes som nevnt ut fra din økonomiske situasjon, men også nødvendigheten av tannhelsesjekk og behandling. For å dokumentere nødvendigheten trenger du en undersøkelse hos tannlege, og for å ikke havne i en umulig sirkel kan du prøve å be om økonomisk hjelp til å i første instans få kartlagt din tannhelse.

Du behøver ikke å være stønadsmottaker fra før for å søke. Økonomisk støtte til tannbehandling kan også søkes dersom en stor engangsutgift er dokumenterbart umulig å bære på egenhånd, og dokumentert nødvendig for din livskvalitet.

Les loven her...

Du kan lese mer om bestemmelsene om trygderefusjon til tannbehandling, støtte fra NAV på helsenett.no sine sider. De beskriver de ulike grunnene til å motta slik støtte, og forklarer begreper og paragrafer.

Du kan selvsagt også kontakte oss og spørre.

Prestestien Tannlegepraksis har avtale om direkte oppgjør med HELFO. Det betyr at du slipper å legge ut for behandlingen selv dersom du har krav på dekning fra folketrygden.

 


NAV - Lov om Sosiale tjenester

TLF. 55 18 28 33 /403 11 917

ÅPNINGSTIDER:
08.00-16.00
Annen tid kan avtales info

Akutt 08.00 - 24.00 info

klikk for kart

Vis kart